Welkom bij stichting Parkingboys

Stichting Parkingboys heeft als doel straatkinderen en potentiële straatkinderen een betere jeugd en onderwijs te verschaffen.Introductie

Stichting Parkingboys Nairobi is opgericht in 1992. Dit naar aanleiding van het grote aantal straatkinderen begin negentiger jaren in Nairobi, de hoofdstad van kenia. De eerste straatkinderen in Nairobi waren vooral jongens die geld verdienden met het helpen bij het parkeren van auto’s. Zij werden parkingboys genoemd.

Lees meer

Wat is een straatkind?

Straatkinderen zijn meestal jonger dan  achttien jaar. Ze leven en/of werken op straat en zijn slachtoffers van extreem moeilijke levensomstandigheden. Ze zijn vaak verlaten, uitgebuit en misbruikt. En weggelopen van huis, omdat daar basisvoorzieningen zoals voldoende eten, veilig onderdak, toegang tot onderwijs, basis gezondheidsvoorzieningen en/of liefde ontbreken.

Lees meer

Schoolkids project

In 1992 is het Schoolkidsproject gestart. Het doel ervan is straatkinderen de mogelijkheid geven weer naar school te gaan. Daarnaast wordt geprobeerd de kinderen weer bij familie te laten wonen. Soms zijn kinderen wel bij hun moeder, maar gaan niet naar school. In dat geval probeert het Schoolkidsproject niet alleen het kind naar school te krijgen, maar geeft ook de moeders steun voor de kosten van hun levensonderhoud.

Lees meer